Osvedčenia a povolenia

 
Sme oficiálnymi držiteľmi osvedčenia na výkon chovu rýb pod veterinárnym rozlišovacím číslom RL-MT 2 SK.
 
 
 
Štátna veterinárna a potravinová správa

Veterinárne čislo

Povolenie prepravcu

Povolenie prepravcu

Potvrdenie o registrácii

Potvrdenie o registrácii

Osvedčenie na výkon chovu rýb

Osvedčenie na výkon chovu rýb